Sitat "Det som er tidløst og evig i kunsten,
er alltid moderne" 
av Hans Børli

Post

Ingrid Linneberg Underland 
ARTBYILU