Utstillinger 2023

  • Utstilling i lokalene til Personlig Gravferd, Strandveien 39, 3050Mjøndalen 
  • Våren 2023 blir det fokus på nytt Atelieet i den gamle kinogården, Storgaten 70, 3060 Svelvik og et nytt prosjekt.
  • Sommeren blir det Kunst elva rundt i august, Drammen
  • Sommerfest, Fossekleiva
  • Kunstutstilling lifjell høsten 2023
  • Mørketidsfesten, Fossekleiva 

VELKOMMEN til mitt atelier i gamle kinogården midt i Svelvik sentrum.